NASZE REALIZACJE - ŚWIADECTWA, AUDYTY ENERGETYCZNE, BADANIA TERMOGRAFICZNE
Od momentu powstania firmy wykonaliśmy już ponad 2950 świadectw (certyfikatów) energetycznych budynków różnej wielkości: od dużych obiektów użyteczności publicznej, budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, po indywidualne budynki jednorodzinne. Wykonaliśmy także ponad 220 audytów energetycznych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i produkcyjnych. Audyty zostały pozytywnie zweryfikowane przez BGK, NFOŚiGW, WFOŚ a także zaakceptowane w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy UE i ostatnio także w programie "CZYSTE POWIETRZE".  Ponadto wykonaliśmy badania termograficzne kilkudziesięciu budynków.
Łączna powierzchnia użytkowa certyfikowanych budynków osiągnęła
w II.2019 - 1.995.500 m2
Poniżej galeria wybranych obiektów, dla których wykonaliśmy świadectwa charakterystyki energetycznej audyty energetyczne i badania termowizyjne.

                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

Aktualności

 

 

 

 

 

kontakt:

tel. 664 628 754

mail: cendos@cendos.pl