Aktualności

 

 

 

 

kontakt:

tel. 664 628 754

mail: cendos@cendos.pl


____________________________________________________________________________________________________________

-
uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 658/CE-WSEiZ

 - wpisany do rejestru uprawnionych Min. Infrastruktury i  Rozwoju pod nr 5498

- członek
Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
- wpisany na listę rekomendowanych audytorów ZAE